De CIVA Stichting is in 2016 opgericht op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en verenigt onder een enkele structuur de middelen, de kennis en de know-how van diverse Brusselse cultuurspelers die zich bezighouden met architectuur, stedenbouw, landschappen en het onderzoek naar ecosystemen: de Archives d’Architecture Moderne (AAM), het Architecture Archive – Sint-Lukasarchief (AA-SLa), de René Pechère Bibliotheek, het Fonds pour l’Architecture, het Centrum Paul Duvigneaud en de inmiddels opgeheven CIVA vzw.

Het culturele project van de CIVA Stichting bevordert de ontwikkeling van een architectuur-, landschaps- en stadscultuur die vertrouwd is met de hedendaagse uitdagingen, met een bijzondere focus op Brussel.

Om haar opdracht te kunnen volbrengen en contact te leggen met alle publieksgroepen (volwassenen en kinderen, studenten, onderzoekers, architecten, landschapsarchitecten, tuin- en natuurliefhebbers, politieke mandatarissen enz.), ontwikkelt de CIVA Stichting een groot aantal activiteiten en diensten, zowel intra muros als extra muros: tijdelijke en permanente tentoonstellingen, conferenties, plekken waar gedebatteerd kan worden en waar diverse meningen tot uiting kunnen komen, didactische activiteiten en vormingswerk. Daarnaast stelt ze aan het publiek een uitzonderlijk archieffonds ter beschikking (documenten van architecten en landschapsarchitecten: bouwtekeningen, schetsen, maquettes, meubels, enz.), alsook bibliotheken die bij elkaar zo’n 50.000 uitgaven en tijdschriften over architectuur, stadsontwikkeling, landschappen, tuinen en stedelijke ecosystemen tellen.

Al deze projecten en instrumenten kunnen de nieuwsgierigheid naar en de belangstelling voor ons leefklimaat stimuleren, of het nu bouwwerken of de natuur betreft.

Een overzicht van de onderscheiden departementen van de CIVA Stichting :

 

Het departement Moderne Architectuur van de CIVA Stichting bestaat uit fondsen en verzamelingen die door de Archives d’Architecture Moderne (AAM) en het Architecture Archive – Sint-Lukasarchief (AA-SLa) sinds 1968 zijn samen­gesteld. De honderdduizenden archiefdocumenten die door de AAM en het AA-SLa werden verzameld en van de vernietiging gevrijwaard zijn, vormen vandaag één van de belangrijkste verzamelingen in Europa. Deze collectie, die vanaf 2016 bij de CIVA Stichting is ondergebracht, bestaat uit stedenbouwkundige ontwerpen, bouwtekeningen, schetsen, siervoorwerpen, maquettes en een verzameling meubels ontworpen door architecten.

 

Men treft er onder meer werken aan van Jos Bascourt, Victor Besme, Ernest Blérot, Fernand Bodson, Victor Bourgeois, Renaat Braem, Fernand, Gaston en Maxime Brunfaut, Jean-Pierre Cluysenaar, Louis Herman De Koninck, Albert et Alexis Dumont, Jean-Jules Eggericx, Lucien François, Paul Hankar, Paul Hamesse, Georges Hobé, Victor Horta, Huib Hoste, Léon Krier, Henry Lacoste, Robert Mallet-Stevens, Paul-Amaury Michel, Antoine Pompe, Le Corbusier, Henri van de Velde.

Het departement heeft daarnaast uitzonderlijke fondsen in bewaring, zoals de scènekostuums van de danseres Akarova, de glasplaten van fotograaf Willy Kessels of nog de archieven van het bouwbedrijf Blaton. Het departement bestaat verder uit:

  • een documentatiecentrum met biografieën, kranten- en tijdschriftartikels die per architect en per thema geklasseerd zijn.
  • een fototheek met duizenden oude afdrukken en negatieven, zwart-witafdrukken, ektachrome afdrukken, duizenden fotosteekkaarten en negatieven van gebouwen in het Brussels Gewest en scans van de diverse archieffondsen.
  • een bibliotheek die zo’n 45.000 werken telt, zowel oude als recente, talrijke zeldzame Belgische en buitenlandse prentenbundels, alsook een uitzonderlijke verzameling tijd­schriften over architectuur, stedenbouw en toegepaste kunsten in de 19de, 20ste en 21ste eeuw.

Om het fonds en de collecties te ontsluiten staat het departement bruikleen van documenten toe aan Belgische en buitenlandse instellingen. Daarnaast organiseert het departement tentoonstellingen en verzorgt het publiceert.

Een lijst per architect met de verschillende projecten die in onze collectie bewaard worden is hier beschikbaar.

 

Yaron Pesztat, Directeur
T. + 32 2 642 24 62

De afdeling Tuin, Landschap en Stedelijk Ecosysteem (voorheen René Pechère Bibliotheek en Centrum Paul Duvigneaud) van de CIVA Stichting ontvangt sinds 1988 in Brussel mensen met een passie voor tuin- en landschapsarchitectuur en voor stedelijke ecosystemen.

Haar gespecialiseerde documentatiescentrum kan bogen op een aanbod van om en bij de 15.000 referenties in talrijke talen, die meer dan vier eeuwen productie omvatten. Haar bibliotheek telt veel internationale drukwerken (boeken, periodieken); een niet minder uitgebreide archiefsectie (met onder meer het René Pechère fonds, het Jules Buyssens fonds en de archieven van de IFLA) onderscheidt zich door de diversiteit aan dragers die ze aan onderzoekers biedt: handgeschreven archieven, originele ontwerpen, foto’s, maquettes, audio en audiovisuele documenten, die alle met de meest betrouwbare conserveringstechnieken worden bewaard.

De afdeling Tuin, Landschap en Stedelijk Ecosysteem wil daarnaast een actieve culturele speler zijn,. Aan de hand van originele tentoonstellingen met een historisch of hedendaags karakter, van tuinbezoeken, van literaire prijzen, van begeleidingstrajecten en conferenties brengt de afdeling haar collecties onder de aandacht en bevordert ze de tuin- en landschaps­archi­tectuur als een artistieke, sociale en culturele uitdrukkingswijze, alsook het onderzoek naar stedelijke ecosystemen.

Tot slot beschikt de afdeling Tuin, Landschap en Stedelijk Ecosysteem van de CIVA Stichting sinds 1996 over een gedigitaliseerde catalogus van haar  boeken- en tijd­schrif­tenverzamelingen. Deze gebruiksvriendelijke website wordt jaarlijks aangevuld met nieuwe inhoud en met nieuwe raadpleegopties.

Catalogus

 

Ursula Wieser Benedetti, Directrice
T. + 32 2 642 24 84

De pedagogische afdeling van de CIVA Stichting (in het verleden opgezet door het Fonds pour l’Architecture) streeft ernaar de jongeren te sensibiliseren voor architectuur, erfgoed, de stede­lijke omgeving en alle kunsten en ambachten die betrekking hebben op de bebouwing. De afdeling richt zich met een hele reeks activiteiten tot kinderen, zowel individueel als in groep, tot scholen en jongerenverenigingen, alsook tot gezinnen:

  • Interactief bezoek voor jongeren en geleid bezoek voor gezinnen van de vaste tentoonstellingDe Kinder Stad en van sommige tijdelijke tentoonstellingen over architectuur, stedenbouw en design bij de CIVA Stichting, in het Atomium et in het ADAM (Art & Design Atomium Museum)
  • Geleide wandelingen door de Brusselse straten (3-16 jaar)
  • Architectes Cityprojecten (tussenkomsten in scholen over thema’s die met de onmiddellijke omgeving van de leerlingen te maken hebben: de klas, de speelplaats, de schoolbuurt)
  • Journées Archi’didactiques (eendaagse kennismaking met architectuur volgens een gekozen thema)
  • Creatieve workshops
  • Stages voor kinderen tijdens de schoolvakanties (vanaf 4 jaar)
  • Verjaardagsfeestjes (vanaf 6 jaar)

De pedagogische afdeling ontwikkelt eveneens een didactische toolbox (speelboeken, dossiers voor de leerkrachten…) die kinderen de gelegenheid biedt de tijdelijke tentoonstellingen in de CIVA Stichting, het Atomium en het  ADAM op een levendige manier te ontdekken, hun nieuws­gierigheid te stimuleren en hun observatievermogen aan te scherpen.

 

Anne-Marie Pirlot, Directrice
T. + 32 2 642 24 70